Missie

Het is onze missie om waarde te creëren voor onze stakeholders, terwijl we tegelijkertijd positieve impact hebben op de maatschappij, het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Beloftes

  • Milieu: We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door middel van energie-efficiëntie, afvalreductie en het bevorderen van duurzame bronnen.
  • Mensen: We zijn toegewijd aan het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers, partners en leveranciers. Discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid zijn strikt verboden in al onze operaties.
  • Maatschappij: We ondersteunen de gemeenschappen waarin we actief zijn door lokale initiatieven te bevorderen en terug te geven waar mogelijk.
  • Stakeholderbetrokkenheid: We streven naar een transparante dialoog met onze stakeholders en betrekken hen actief bij onze CSR-initiatieven en -beslissingen.

Rapportage en transparantie

Jaarlijks zullen we een CSR-rapport publiceren waarin we onze voortgang, uitdagingen en toekomstplannen uiteenzetten.

Review en verbetering

Onze CSR-strategie en -beleid zullen jaarlijks worden herzien om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan veranderende normen, best practices en stakeholderverwachtingen.